top of page

SZKOLENIA

Jako wieloletni członkowie grona pedagogicznego oferujemy szkolenia oparte na naszej wiedzy wynikającej zarówno z wykształcenia merytorycznego, jak i doświadczenia zawodowego. Szkolenie może mieć formę wykładu interaktywnego lub/i warsztatu. W zależności od tematyki prowadzone są przez psychologa-seksuologa, pedagoga specjalnego, bądź dietetyka-edukatorka diabetologicznego.
 

Candy Cotton

Szkolenie

Trener TUS

Szkolenie 2-dniowe, dedykowane dla osób, które chcą zostać trenerami umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

W podejściu opracowanym przez Arnolda Goldsteina z elementami interwencji poznawczo-behawioralnej.

Termin 2 edycji: 20-21 kwietnia 2024

Blue Skies

Akademia  Rewalidatora

Szkolenie dedykowane osobom pracującym z dziećmi posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym,
w szczególności z dziećmi w spektrum autyzmu lub/i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Program będzie składał się z dwóch modułów: 1 dzień: Przepisy, dokumentacja, organizacja zajęć;
2 dzień: Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć.

Termin: wrzesień/październik 2024

Concrete Wall

Grupowe warsztaty 
edukacyjne

Zajęcia dla rodziców, nauczycieli,

bądź dzieci i młodzieży.

 

Organizowane w formie treningu umiejętności społecznych lub warsztatów – tematyka dostosowana do potrzeb zamawiającego.

Możliwa realizacja usługi w miejscu pracy zamawiającego.

Blue Skies

Szkoleniowe rady pedagogiczne

Szkolenia dla rad pedagogicznych

o tematyce psychologicznej, seksuologicznej, pedagogicznej

lub dietetycznej.

W formie wykładów lub warsztatów.

Sprawdź już zaprojektowane tematy szkoleń.

Blue Theme Stationery

Szkolenia na zlecenie

Masz własny pomysł, który nie wpasowuje się w przedstawione przez nas propozycje? 

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o współpracy.

bottom of page