top of page

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (TZA/ART)

Jest kompleksową interwencją poznawczo-behawioralną wobec młodzieży mającej trudności z agresją,  w wieku 13-17 lat, prowadzona przez dwóch trenerów, złożoną z trzech komponentów: 

  • komponent behawioralny (trening umiejętności prospołecznych)

  • komponent emocjonalny (trening kontroli złości)

  • komponent wartości, nazywany później poznawczym (trening wnioskowania moralnego).

 

W CzuliMy prowadzony jest przez pedogoga lub/i pedagożkę z uprawnieniami TUS i TZA (ART).

REKRUTACJA

FC_PS_TZA.png

Zapisy do nowej grupy od sierpnia 2024.

Zajęcia od połowy września 2024.

Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail. W tytule "rekrutacja na TZA". 

PROGRAM ZAJĘĆ

  • Zajęcia raz w tygodniu trwające 90 minut

  • 15 spotkań

Trening jest prowadzony przez dwóch trenerów dla 6-8 osób. Na każdy z trzech komponentów jest przeznaczone 10 godzin. Cały trening trwa 30 godzin, czyli do czterech miesięcy. 
 

TZA nie jest zalecany dzieciom poniżej 12 roku życia ponieważ wnioskowanie moralne jest trudnym tematem i potrzeba świadomości i dojrzałości dziecka. Młodszym dzieciom polecamy zajęcia TUS gdzie wprowadzamy elementy TZA.

PRZYDATNE DOKUMENTY

  • jeśli została wydana opinia lub/i orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej [do wglądu]

  • w przypadku przewlekłej choroby - zaświadczenie lekarskie [do wglądu].

bottom of page