top of page

PEDAGOG SPECJALNY

Pedagog specjalny to osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie z pedagogiki specjalnej. Osoba pracująca w tym zawodzie jest odpowiedzialna za diagnozowanie problemów i podejmowanie działań mogących zniwelować dany problem. Często współpracuje z innymi specjalistami. Zadaniem pedagoga specjalnego jest ułatwienie dzieciom z orzeczeniami lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. - pomóc mogą w tym zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych).

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

TERAPIA INDYWIDUALNA

Ma na celu wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, którzy z różnych przyczyn: osobowościowych, rozwojowych (np. spektrum autyzmu, ADHD), środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie, prawdopodobieństwo występowania nieakceptowanych społecznie zachowań. 

Wsparcie pedagogiczne jest o charakterze szeroko rozumianej interwencji poznawczo-behawioralnej.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Wkrótce więcej informacji

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWRD)

Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wkrótce więcej informacji.

 

TERAPIA RĘKI

Zajęcia przeznaczone przede wszystkich dla dzieci w wieku przedszkolnym, lecz także osób dorosłych, które utraciły sprawność. To zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej (ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, ręka).

 

Celem terapii ręki jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

PIERWSZE SPOTKANIE

Warto przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka od najwcześniejszych lat, łącznie z okresem ciąży i porodem. Podczas pierwszego wywiadu pedagogicznego pojawią się pytania dotyczące: rozwoju ruchowego (pierwsze kroki, siadanie),  rozwoju mowy (pierwsze słowa, zdania), czy funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym/szkolnym (jak przygotowuje się do szkoły, w jaki sposób się uczy i odrabia zadania domowe) oraz ewentualne zajęcia dodatkowe, czy formę spędzania czasu wolnego. Jest to niezbędne do określenia przebiegu jego rozwoju, co pomaga w dobraniu najbardziej adekwatnej formy wsparcia dziecka, jak i rodzica.

PRZYDATNE DOKUMENTY

  • w przypadku przewlekłej choroby - zaświadczenie lekarskie [do wglądu],

  • opinia z przedszkola/szkoły o funkcjonowaniu dziecka oraz wynikach w nauce - przydatne są kopie świadectw, które stanowią dodatkowe źródło informacji o umiejętnościach,

  • informacje o przeprowadzonych dotąd badaniach wzroku i słuchu. 
     

CZAS TRWANIA SPOTKANIA​

120 minut (2 godziny)

bottom of page