top of page

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Przekazuje wiedzę na temat zachowań i emocji w różnych sytuacjach życiowych. Daje możliwość ćwiczenia umiejętności społecznych, uczy jak odczytywać emocje i radzić sobie z uczuciami, w bezpiecznych warunkach, w formie zabawy. 

Przeznaczone są dla dzieci od 1 do 8 klasy szkoły podstawowej.

W CzuliMy prowadzone przez psychologa lub/i pedogoga/pedagożke z uprawnieniami TUS.

REKRUTACJA

FC_PS_TUS.png

Nowy nabór do grup od sierpnia 2024!

Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail. W tytule "rekrutacja na TUS". 

PROGRAM ZAJĘĆ

  • Zajęcia prowadzone raz w tygodniu, trwające 90 minut

  • Zachęcamy do uczestnictwa przez semestr lub cały rok szkolny

  • Dostosowywany indywidualnie do potrzeb grupy.

Trening jest prowadzony dla 6 osób. Na każdą ćwiczoną umiejętność jest przeznaczone od 1 do 3 spotkań, w zależności od możliwości poznawczych dzieci. Dzieci otrzymują zadania do domu, aby prowadzić do generalizacji właściwych zachowań. 

PRZYDATNE DOKUMENTY

  • jeśli została wydana opinia lub/i orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej [do wglądu]

  • w przypadku przewlekłej choroby - zaświadczenie lekarskie [do wglądu]

  • informacje o przeprowadzonych dotąd badaniach, odwiedzonych specjalistach.

bottom of page