top of page

Akademia Rewalidatora

Szkolenie dedykowane osobom pracującym z dziećmi posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym, w szczególności z dziećmi w spektrum autyzmu lub/i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

wrzesień/październik 2024  (sobota-niedziela)

 

Co nas wyróżnia?

 • Prowadzący szkolenie z wieloletnią praktyką - nie tylko wiedzą merytoryczna, a również doświadczeniem zawodowym związanym z pracą w oświacie na różnych etapach edukacyjnych. Jesteśmy świadomi specyficznych warunków, a tym samym wyzwań, na które może trafić pracownik placówki oświatowej.

  Wsparcie po szkoleniu:

 • spotkanie interwizyjne grupowe

 • dostęp do internetowej grupy wsparcia dla rewalidatorów

 • sesje mentoringowe indywidualne [dwa spotkania w cenie jednego; dodatkowo płatne].

CZEGO DOWIEM SIĘ NA SZKOLENIU?

      1 dzień

 • Przepisy, dokumentacja, zasady organizacji zajęć
  (co to za rodzaj zajęć, kto może z nich korzystać, różnica między rewalidacją a zajęciami z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakie są rodzaje zajęć rewalidacyjnych, kto może prowadzić zajęcia, jaką dokumentację tworzyć i jak ją prowadzić)

  2 dzień

 • Charakterystyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
  (strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, rola rewalidatora)

 • Praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć, w tym propozycje pomocnych interwencji poznawczo-behawioralnych
  (tworzenie atrakcyjnych zajęć, propozycje praktycznych pomocy terapeutycznych)

FORMA SZKOLENIA, TERMIN

 • wrzesień/październik 2024

 • 2 dni (sobota, niedziela) w sumie 12 godzin szkoleniowych

 • stacjonarne 

 • kameralna grupa (10-12 osób)

 • sobota 10:00 - 14:30, niedziela 10:00 - 16:00

W CENIE SZKOLENIA

 • duża dawka wiedzy teoretycznej i praktycznej

 • propozycje praktycznych pomocy terapeutycznych

 • dostęp do materiałów ułatwiających prowadzenie zajęć

 • wiedza dostosowana do pracy również w przedszkolu/szkole

 • interwizja grupowa - po szkoleniu (stacjonarnie lub online)

 • ciepły posiłek w niedzielę

 • certyfikat 

CENA

 890 zł 

 • 2 dni (12 godzin szkoleniowych)

 • interwizja grupowa (90 minut, kilka tygodniu po szkoleniu)

 • ciepły posiłek w niedziele

980 zł 

 • 2 dni (12 godzin szkoleniowych)

 • interwizja grupowa (90 minut, kilka tygodniu po szkoleniu)

 • 2 sesje mentoringowe w cenie 1 (45 minut x 2, do wykorzystania do 4 miesięcy po szkoleniu)

 • ciepły posiłek w niedziele

10% zarobku ze szkolenia przekazujemy na cele statutowe fundacji! :)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ZAPISY

 • Zapisy przez powyższy formularz.

 • Płatność należy uiścić w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania maila z danymi do płatności i potwierdzającego zapis na szkolenie, chyba, że została wybrana faktura dla instytucji publicznych.

 • Mail potwierdzający przyjdzie w przeciągu 48h od złożenia zamówienia (z wyjątkiem soboty, niedzieli i dni wolnych od pracy).

DODATKOWE INFORMACJE

 • Możliwość wystawienia faktury dla instytucji publicznych z 14 dniowym terminem płatności - dodaj w formularzu informację "faktura z odroczonym terminem płatności" oraz pełne dane (nabywca i odbiorca)

 • Szkolenie będzie realizowane  w siedzibie Fundacji CzuliMy w Olsztynie

 • *Interwizja grupowa będzie realizowana stacjonarnie lub online (kilka tygodniu po szkoleniu, termin zostanie podany z wyprzedzeniem); koszt interwizji to 100 zł za 90 minut - wliczony w cenę obu opcji szkoleniowych

 • ** Sesje mentoringowe (za dodatkową opłatą, 2 spotkania w cenie 1) - do wykorzystania do 3 miesięcy po szkoleniu; koszt 1 sesji to 150 zł za 45 minut, koszt 2 sesji to 300 zł - wliczony w cenę szkolenia za 980 zł

 • Uczestnicy otrzymają certyfikat.

 • Ze szkolenia mogą skorzystać osoby studenckie ostatniego (V) roku studiów magisterskich z pedagogiki lub psychologii

 • Zastrzegamy, żeby aby szkolenie odbyło się wymagana liczba osób to 10.

 • Regulamin sprzedaży i zakupu: zapoznaj się

 • Klauzla RODO: zapoznaj się

 W myśl przepisów § 20 ust. 1  rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oprócz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli formy doskonalenia, takie jak: seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia, uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczące ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela, mogą prowadzić również [..] inne jednostki, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.(DzU z 2009 r. nr 200, poz. 1537)

Statut Fundacji CzuliMy, ROZDZIAŁ 2, CELE I ZADANIA, pkt. "11. Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.".

bottom of page