top of page

SEKSUOLOG

Seksualność człowieka jest związana z jego funkcjonowaniem psychicznym, dlatego terapie seksuologiczną może prowadzić psycholog, lekarz lub osoba posiadająca wykształcenie okołomedyczne, która dodatkowo ukończyła studia seksuologiczne. Seksuolog stosuje oparte na wiedzy naukowej oddziaływania terapeutyczne.

Działania w naszej Fundacji opieramy na wartościach pozytywnej seksualności, czyli z poszanowaniem dla różnorodności oraz afirmatywnym podejściem do tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej - zachęcającej do dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i świadomą zgodę. Jak i EBM (evidence-based medicine), czyli medycynie opartej na dowodach naukowych

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

WSPARCIE OSÓB LGBTQIA+

Wsparcie nastolatków

i młodych dorosłych w:

 • obszarze zdrowia psychicznego (np. depresja, zaburzenia lękowe)

 • potrzebie zgłębiania tematu płci/tożsamości płciowej lub/i orientacji seksualnej

 • rozważaniach nad coming-outem

 • problemach wynikających z dyskryminacji

 • trudnościach w nawiązywania i utrzymywania kontaktów seksualnych.

TERAPIA SEKSUOLOGICZNA

 • zaburzenia erekcji

 • zaburzenia orgazmu

 • zmiana w odczuwanym libido

 • dyskomfort spowodowany bólem podczas stosunku

 • problemy w relacji partnerskiej

 • sytuacje nadużyć seksualnych w dzieciństwie czy w relacjach w dorosłym życiu są również warte podjęcia terapii 

EDUKACJA SEKSUALNA

Rodziców

Indywidualna, dla par lub grup -edukacja poszerzająca wiedzę o rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży. W kontekście szeroko pojętych zachowań seksualnych, jak i odkrywania tożsamości płciowej, czy orientacji seksualnej.

Młodzieży 

Indywidualne lub grupowe wsparcie nastolatków w okresie dojrzewania, czy chęci zdefiniowania i określenia własnej orientacji lub tożsamości seksualnej. 

PIERWSZE SPOTKANIE

Możesz spisać pytania i kwestie do poruszenia na kartce.

PRZYDATNE DOKUMENTY

 • pomocne jest spisanie pytań lub spraw do omówienia

 • w przypadku przewlekłej choroby - zaświadczenie lekarskie [do wglądu]

 • informacje o przeprowadzonych dotąd badaniach, odwiedzonych specjalistach.

bottom of page