top of page

KATARZYNA GRABIA

  • Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
FC_Kasia2.jpg

Psycholożka - seksuolożka, trenerka umiejętności społecznych,

doradczyni ds. HIV/AIDS, wykładowczyni akademicka

Koordynatorka działań, Prezeska Fundacji CzuliMy. W trakcie procesu certyfikacji na terapeutkę behawioralną (PLTB). Poszerzająca swoją pracę o nurt poznawczo-behawioralny.

W fundacji realizuje poczucie misji, a na co dzień prowadzi swoją działalność "Centrum Terapii CzuliMy Katarzyna Grabia". W weekendy jest wykładowczynią akademicką.

 

Po ukończeniu studiów przez 7 lat pracowała w oświacie jako psycholożka przedszkolna, szkolna oraz nauczycielka WDŻ. Uważa to za niezwykle cenne doświadczenie, dzięki któremu wie, co sprawdzi się w rzeczywistości szkolnej. 

 

Studia psychologiczne, z rozszerzeniem psychologia kliniczna oraz uzależnienia: profilaktyka i terapia oraz studia podyplomowe z zakresu seksuologia kliniczna ukończyła na Uniwersytecie SWPS. Od 2 roku studiów uczestniczyła w dodatkowych formach kształcenia i uczęszczała wolontaryjnie do różnych instytucji zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe, m.in. w Przychodni Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie, Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (Oddział VII).

 

Odbyła praktyki w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W trakcie szkolenia odbyła staż w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku, Po studiach wyjechała na roczną praktykę w hiszpańskiej instytucji profilaktyki i terapii uzależnień Proyjecto Hombre.

 

Posiada uprawnienia trenera treningu umiejętności społecznych, który prowadzi od 2018 roku. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej oraz wychowania do życia w rodzinie z edukacją seksualną.

Certyfikowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradczyni ds. HIV/AIDS. 

W 2023 roku zakończyła kilkuletnią współpracę ze szkołą podstawową. Wcześniej pracowała w przedszkolach, w Przedszkolnym Punkcie Terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadziła zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD), kształcenia specjalnego, treningi umiejętności społecznych; wspierała dzieci, kadrę pedagogiczną, jak i rodziców.

Przez kilka lat prowadziła szkolenia z zakresu pomocy społecznej, kontaktu z klientem, profilaktyki, czy warsztaty wzmacniające kompetencje i umiejętności społeczne dla pracowników DPD, DPŚ, WTZ, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kadr pedagogicznych.

 

Sojuszniczka społeczności LGBTQIA+. Wolne chwile spędza ze znajomymi lub odpoczywając w towarzystwie dwóch kotów norweskich leśnych.

bottom of page