top of page

Dokumenty do pobrania

Karta diabetologiczna

POBIERZ

Karta kwalifikacyjna - diabetycy

POBIERZ

Regulamin uczestnictwa w koloni

POBIERZ

Niezbędnik słodkiego kolonisty

POBIERZ

Katalog 2022

POBIERZ

Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych

POBIERZ

Certyfikat członkostwa Polskiej Izby Turystyki

POBIERZ

Ogólne Warunki uczestnictwa

POBIERZ

Klauzula informacyjna RODO

POBIERZ

Gwarancja ubezpieczeniowa

POBIERZ

Gwarancja ubezpieczeniowa  - nowa

POBIERZ

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

POBIERZ

Ogólne warunki ubezpieczenia - bezpieczne podróże

POBIERZ

Ogólne warunki ubezpieczenia -koszty imprezy turystycznej

POBIERZ

Ważne informacje NNW

POBIERZ

Ważne informacje - bezpieczne podróże

POBIERZ

Ważne informacje - bezpieczne rezerwacje

POBIERZ

bottom of page