top of page

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA - jak wygląda krok po kroku?

W jakim celu robiona jest diagnoza testem psychologicznym?

Jest kilka powodów, dla których wykonuje się testy psychologiczne:

 • badanie predyspozycji do wykonywania konkretnego zawodu [np. kierowca zawodowy, praca w wojsku]

 • określanie prawności psychomotorycznej, czy sprawdzenie zdolności poznawczych poprzez testy psychotechniczne [np. kierowcy]

 • sprawdzenie umiejętności niezbędnych do objęcia jakiegoś stanowiska pracy [np. badanie przez psychologa pracującego w dziale HR]

 • ukierunkowanie zainteresowań i rozwoju dzieci i młodzieży [np. przed wyborem szkoły ponadpodstawowej lub kierunku studiów]
  oraz

 • opisu funkcjonowania człowieka w obszarze:

  • osobowości

  • umiejętności społeczno-emocjonalnych

  • zdolności poznawczych, np. inteligencji, uwagi, pamięci

  • zachowania.

W naszej poradni zajmujemy się diagnozą psychologiczną w obszarze

osobowości, umiejętności społeczno-emocjonalnych oraz zachowania.

Do czego potrzebna jest diagnoza?

Psychiatrom służy do podejmowania działań leczniczych, czyli sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania, np. zalecenia psychoterapii lub/i farmakoterapii.

Niektórzy psychoterapeuci/psycholodzy chętnie posługują się rozpoznaniem, co ma usprawnić pracę terapeutyczną w gabinecie. Diagnoza może pomóc odpowiedzieć na pytanie dlaczego ktoś postępuje w dany sposób. Poza tym jest obiektywną oceną predyspozycji i zachowań danej osoby.

Kto stawia diagnozę i co to oznacza?

Diagnozę psychologiczną stawia psycholog – jest to rozpoznanie poparte testem, które spełniając określone kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych może przerodzić się w diagnozę psychiatryczną.

Diagnozę psychiatryczną, czyli lekarską, stawia lekarz medycyny o specjalności psychiatria, z którym należy umówić się na spotkanie wraz z wynikiem diagnozy psychologicznej.

Nie jest potrzebne skierowanie, jednak może być pomocne.

Jak wygląda proces diagnostyczny krok po kroku?

Dzieci

 1. Pierwsze spotkanie to wywiad psychologiczny z rodzicem/rodzicami dziecka. Podczas diagnozowania istotny jest dokładnie przeprowadzony wywiad, który daje szerszy obraz przydatny do postawienia rozpoznania. Dotyczy on dotychczasowego funkcjonowania rodziców i dziecka w domu, przedszkolu/szkole/pracy, historii medycznej oraz rodzinnej. Pozwala również ustalić odpowiednie dobranie testu/testów. Czas trwania 60 minut.
   

 2. Drugie spotkanie to obserwacja funkcjonowania dziecka w towarzystwie rodzica lub/i sam na sam z psychologiem, a w zależności od wieku i możliwości poznawczych poznanie również jego perspektywy. Jak i badanie testowe polegające na wypełnieniu kwestionariusza klinicznego dostosowanego do wskazanego celu diagnozy. Czas trwania do 60 minut.

Młodzież 15+* / Dorośli

 1. Pierwsze spotkanie to wywiad psychologiczny. Podczas diagnozowania istotny jest dokładnie przeprowadzony wywiad, który daje szerszy obraz przydatny do postawienia rozpoznania. Dotyczy on dotychczasowego funkcjonowania danej osoby w domu, pracy, historii medycznej oraz rodzinnej. Pozwala również ustalić odpowiednie dobranie testu/testów. Czas trwania 60 minut.
  *W przypadku nastolatków spotkanie odbywa się w towarzystwie rodzica.
   

 2. Drugie spotkanie to badanie testowe polegające na wypełnieniu kwestionariusza klinicznego dostosowanego do wskazanego celu diagnozy oraz uzupełnienie wywiadu, czy doprecyzowanie informacji z pierwszego spotkania*. Czas trwania 45 minut.
  *Część drugiego spotkania odbywa się wyłącznie z nastolatkiem.

3. Później następuje analiza wywiadu, wyników badania kwestionariuszem i sporządzenie opinii psychologicznej.
 

4. Umawiane jest ostatnie spotkanie podczas którego otrzymasz opis, a rezultat badania zostanie omówiony. *Wyniki omawiane są wspólnie z rodzicem i nastolatkiem. Czas trwania to 30 minut.

Jeśli do czasu badania korzystano z usług innych specjalistów (lekarza medycyny, logopedy, pedagoga, terapeuty) ub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i otrzymano opinie/opis – warto przynieść dokument na spotkanie diagnostyczne.

 

Czasami istnieje konieczność umówienia dodatkowego spotkania, aby poszerzyć wywiad diagnostyczny lub dokończyć  badanie testowe, które zawiera kilka kwestionariuszy. Zależy nam na zindywidualizowanym i profesjonalnym podejściu do osób zgłaszających się do naszej Poradni.

Uprawnienia naszej psycholog do przeprowadzenia badania diagnostycznego

 • ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii z modułem psychologia kliniczna

 • szkolenie „Negatywna i pozytywna psychologiczna diagnoza kliniczna i jej implikacje praktyczne do projektowania celów psychoterapii” organizowanie przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

bottom of page