top of page

Fundacja CzuliMy jako sformalizowana inicjatywa powstała we wrześniu 2022. Zarejestrowana została 6 grudnia 2022 roku. Naszym celem jest propagowanie, inicjowanie oraz realizowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego i edukacji seksualnej. Jak i rozbudzanie aktywności obywatelskiej, w tym postaw tolerancji i równości, dialogu społecznego, idei współpracy.

Na co dzień pracujemy na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców. Jednak w CzuliMy jesteśmy otwarci na każdą grupę wiekową.

W ramach naszej poradni oferujemy wsparcie specjalistów, takich jak: psycholog, seksuolog, pedagog specjalny, dietetyk (edukator diabetologiczny).

bottom of page