top of page

OLSZTYŃSKA PRZESTRZEŃ CZUŁOŚCI

Nieodpłatne wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQIAP+.

 

 • grupa wsparcia dla młodzieży

 • grupa wsparcia dla dorosłych

 • indywidualne wsparcie psychologiczne da młodzieży i młodych dorosłych.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 • Konsultacje indywidualne z psychologiem
  (indywidualne lub rodzinne; wspierająco - wzmacniające) - pula godzin została wykorzystana

OPC tlo wydarzenia.png

GRUPY WSPARCIA

 • Spotkania 2 razy w miesiącu po 2 godziny

 • Zajęcia prowadzone przez psychologa-seksuologa, pedagoga 

 • Elementy arteterapii 

 • Elementy terapii tańcem

 • Elementy TUS i TZA

 • Zajęcia z #ciałopozytywności

 • Zajęcia z dietetykiem
   

Grupa ma za zadanie udzielić wsparcia doraźnego i wzmocnić zasoby uczestników, aby umożliwić lepsze radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego. 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIEODPŁATNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE​ [pula godzin została wykorzystana]

NIEODPŁATNE GRUPY WSPARCIA

Rekrutacja do grup 7-15 września

 

Zajęcia od 18 września:

 • grupa dla młodych dorosłych - poniedziałki 18:00 - 20:00        daty spotkań 18.09, 2.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12

 • grupa dla młodzieży - środy 17:00 - 19:00                                 daty spotkań 20.09, 4.10, 25.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12

 

ZASADY

 • Konsultacje i zajęcia grupowe będą realizowane w siedzibie Fundacji CzuliMy (konsultacje online są możliwe tylko dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub mieszkających poza powiatem olsztyńskim).

 • Osoby poniżej 18 roku życia potrzebują pisemnej zgody rodzica.

 • W przypadku potrzeby konsultacji online lub wsparcia tłumacza PJM - prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu, bądź przesłania informacji mailowo: fundacjaczulimy@gmail.com

 • Liczba miejsc na grupy wsparcia i konsultacje jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy poprzez kwestionariusz.

OCP2
OCP1
bottom of page